Almancada bazi önemli kelimeler 3

19.09.2010 22:13

Hören

höörın

Dinlemek

informieren

informierın

Bildirmek

Kennen

Kenın

Tanımak

Kommen

Komın

Gelmek

Leben/wohnen

leebın

Yaşamak

Lassen

lasın

Bırakmak,terk etm.

lernen

leının

Öğrenmek

lesen

leezın

okumak

Liegen

Liigın

Yatmak,

 

 

lieben

liibın

Sevmek

Lügen

lüügın

Yalan söylemek

machen

maahın

Yapmak

Mögen

Mögın

istemek

Malen/Lackieren

malın

Boyamak

öffnen

öfnın

açmak

reparieren

reparierın

Tamir etmek

Rufen

ruufın

Çağırmak,Aramak(tlf)

Sagen / erzählen

Zagın

anlatmak demek

Schreiben

şıraybın

yazmak

—————

Geri