Almancada bazi önemli filler B`harfiyle baslayanlar

19.09.2010 21:24
Fiil ilk hali Türkcesi 2. hal 3.hal
backen fýrýnda piþirmek buk gebacken
befehlen  emretmek befahl befohlen
beginnen baþlamak begann begonnen
beißen ýsýrmak biß gebissen
bergen çýkarmak,kurtarmak barg geborgen
betrügen aldatmak betrog betrogen
bewegen hareket etmek bewog bewogen
biegen bükmek bog gebogen
bieten sunmak bot geboten
binden baðlamak band  gebunden
bitten rica etmek bat gebeten
blasen üfürmek  blies geblasen
bleiben kalmak blieb (ist)geblieben
bleichen solmak blich (ist)geblichen
braten kýzartmak briet gebraten
brechen kýrmak brach gebrochen
brennen yanmak brannte gebrannt
bringen getirmek,götürmek brachte gebracht
denken  düþünmek dachte gedacht
dreschen harman dövmek drosch gedroschen

—————

Geri