Almancada bazi önemli kelimeler 2

19.09.2010 22:10

Arbeiten

Abaytın

çalışmak

brennen

brenın

Yakmak

Bringen

Bringın

Getirmek

bürsten

bürsten

Fırçalamak

denken

denkın

Düşünmek

drillen

dırillın

delmek

einsteigen

Aynşıtaygın

binmek

Essen

essın

yemek

Fahren

Faarın

Gitmek(oto)

 

 

Finden

findın

Bulmak

Fliegen

Filiigın

uçmak

fürchten

Fürhtın

Korkmak

geben

gebın

vermek

gehen

gehın

gitmek

glauben

gılaubın

İnanmak

halten

haltın

Tutmak,kaldırmak

hängen

hengın

Asmak

Hassen

hassın

Nefret etmek

Helfen

helfın

Yardım etm.

hören

höörın

duymak

 

—————

Geri